onderwijs

 

Onderwijs verhaal?

We gebruiken het in onze startweek van de niveau 3/4 opleiding economie en ondernemen om studenten kennis met elkaar te laten maken , zichzelf in te schatten op de 21st Century skills en het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. Onze ervaring is dat veel studenten eerst wat onwennig zijn dat is logisch gezien de keuze van het tijdstip waarop wij dit inzetten maar dat ze ook zichzelf snel hoog inschalen (giraf of olifant). Op zich komen daar dan wel leuke gesprekken uit met elkaar. De 0-meting zetten we ook verder in de opleiding in wanneer de 21st century skills tijdens bv de LOB lessen of via het keuzedeel Ondernemend gedrag weer  aan bod komen.

Bezoek auteur

Ik stop er geen kennis in....

Ik zet leerlingen aan!

ontwikkel spelenderwijs

Zelfregulering

De 21st century skills game maakt een leven lang leren concreet. Door stimulatie van zelfregulering wordt differentiatie simpel toepasbaar en ontstaat er intrinsieke . motivatie.

Gemeenschapszin

Je kunt het beste in een netwerk functioneren als je jezelf bent. Deze game laat je ervaren wie je bent en daarmee wordt jouw rol in je netwerk helder.

Zingeving

Mensen die persoonlijke-, sociale-, maatschappelijke-, economische- en ecologische belangen evenwichtig kunnen  samenvoegen en durven toepassen in hun dagelijks bestaan.

Spelenderwijs van kreet naar concreet

Probleem oplossend vermogen Sociale & Culturele vaardigheden Communicatie Samenwerken ICT Geletterdheid Kritisch denken Creativiteit

motivatie Ontdekken

Spelend van cadans transformeren naar balans. Doen waar je goed in bent en daarin excelleren. Maakt ontwikkeling tastbaar en zichtbaar voor kind, ouder en onderwijzers.

Koop het spel

Zelfregulering

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt geeft stuurbare richting aan ontwikkeling en helpt bij het maken van essentiële keuze's omdat het doel duidelijk is.

Volg een workshop

Zingeving ontwikkelen

Betekenisvolle bijdragen kunnen en durven geven aan je omgeving zonder dat dit ten koste gaat van de mensen om je heen. Ultieme invulling geven aan gepersonaliseerd leren.

Bestel een leergang

Ik stop er geen kennis in....

Ik zet leerlingen aan!

Ontwikkel spelenderwijs

Meer weten? Ik bel je terug