bedrijfsleven

 

Samenwerken en vertrouwen...

Ik heb het spel ingezet voor meer onderling begrip en samenwerking in het team. Gezamenlijk bezig gaan met je skills geeft een aanmerkelijke onderlinge verdieping. Collega’s leren elkaar niet alleen beter kennen; ze gaan vooral zien wat er wèl is en gaan elkaar meer inzetten en benutten op hun kwaliteiten en vaardigheden. Dat brengt een positieve flow, meer teamspirit en uiteindelijk ook meer resultaat. In dit groepsproces speelt de bijdrage van de trainer een wezenlijke rol; zijn aanpak is provocerend waar het moet en kwetsbaar waar gewenst, met als doel meer aandacht, respect en betrokkenheid in het team. Met dit spel ervaar je dat het geheel meer is dan de som der delen. De 21st Century Game kan een prima onderdeel zijn van een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Bezoek auteur

Zelfsturing

Autonomie is de motor van onze samenleving. Het draagt bij aan onze motivatie om zaken op te pakken. Hoeveel autonomie geef ik mijn medewerkers? Welke gevolgen heeft dat voor mijn bedrijfsvoering? Hoe hou ik controle? Is deze nog nodig?

Millennials

De workforce verandert in een snel tempo van ervaren medewerkers naar nieuwe mensen op de werkvloer die andere ideeën hebben over werken en onze samenleving. Hoe begeleid ik deze mensen zonder dat ik mijn hele bedrijfsmodel zou moeten aanpassen?

Innovatie

Mensen innoveren, geld niet. Innovatie kan een lastig proces zijn. Vooral wanneer er onvoldoende draagkracht is binnen het team. Hoe creëer ik draagkracht en hoe gebruik ik optimaal menselijk kapitaal dat ik beschikbaar heb in mijn bedrijf?

Meer weten over de SKILLS?

Probleem oplossend vermogen Sociale & Culturele vaardigheden Communicatie Samenwerken ICT Geletterdheid Kritisch denken Creativiteit

leer omgaan met het potentieel van een millenial

De workforce wisselt in rap tempo naar een team wat samengesteld is uit medewerkers met nieuwe inzichten en ideeën. Hoe manage of begeleid je dat met je behoud van je plannen en uitgestippelde visie?

Bestel het spel

Antwoord op de vraag waarom het team onvoldoende samenwerkt

Talent is van wezenlijk belang. Teamwork maakt van talenten kampioenen. Breng het team weer on top of mind, scherp en met plezier werken. Productie omhoog en kosten omlaag.

Investeer met een workshop

mensen zijn innovatief, geld is dat niet!

Leer hoe je de innovatieve kracht van mensen aan zet en kunt vasthouden. Ervaar wat er gebeurt als alles op zijn plaats valt... Stel jezelf na afloop de vraag waarom je dit niet eerder gedaan hebt. Als je echt wilt dat zelfsturende teams gaan werken...

Verdiep met een leergang

Als je echt wilt dat zelfsturende teams gaan werken ga dan dit spel ervaren.

Ervaar het spel

Meer weten? Ik bel je terug